На добра цена

Покупната цена на тези имоти се определя след извършването на експертна оценка от оценителския екип на ФИЛКОВ ЕСТЕЙТС ЕООД и удобрение от фонда.