За фонда

Ние имаме изключителната възможност да купуваме атрактивни имоти в гр. София за частен инвестиционен фонд базиран в гр. Нюрнбег в Германия. Имотите които представляват интерес трябва да бъдат представителни и подходящи за даване под наем.

Възможна е покупката на апартаменти за ремонт, но сградите в които са разположени трябва да бъдат на ниво.