За нас

КУПУВАМ ИМОТИ/АПАРТАМЕНТИ е новата платформа на агенцията за недвижиме имоти " ФИЛКОВ ЕСТЕЙТС" акумулирала опит и развила своя професионализъм в сферата на недвижимите имоти от далечната 1992 г. като правоприемник на агенциите ФИЛКОВ ИНВЕСТ" и "ФИЛКОВ ЛОЯЛ".

Тя Ви дава директна връзка с отдела за покупка на имоти, разкривайки нашия потенциал за продажба на Вашите имоти със съкратени срокове и при облекчени условия. Предоставената ни възможност от частен инвестиционен фонд базиран в гр. Нюрнбег в Германия за покупка на атрактивни имоти в София подходящи за даване под наем увеличава нашите възможности значително в тази сфера.