Директно

Покупката на имоти за фонда се осъществява директно от пълномощник на фонда.
Взависимост от имота, купувачът може да бъде юридическо или физическо лице.