Бързо

Това е най бързият начин да продадете Вашия имот, ако представлява интерес за инвестиционния фонд. След извършване на оглед, изготвяне на пазарна оценка в рамките на не повече от три дни, проверка на собствеността и наличност на всички необходими документи за изповядване на сделката от нотариус, сделката може да се осъществи за 10 работни дни.